เควสเปลี่ยนอาชีพคลาส 3 ของเมจ : วอร์ล็อค

เควสเปลี่ยนคลาส 3 ของเมจ วอร์ล็อค

เงื่อนไข : ตัวละครโร๊คตั้งแต่เลเวล 70 ขึ้นไปที่เปลี่ยนเป็นคลาส 2 แล้ว
เมื่อเพื่อนๆ เลเวล 70 แล้วให้ไปหา NPC พารอค ในแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3] เมจ - วอร์ล็อค

เมื่อรับเควสแล้ว NPC พารอค ก็จะให้ไปหา NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ ทารินทูซ

ซึ่ง NPC โพนคอร์มิต้า จะให้เราสร้างไอเทมเควสที่ชื่อว่า คทาของวอร์ล๊อค แต่ว่าเราต้องไปหาไอเทมเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถคราฟไอเทมเควส คทาของวอร์ล๊อค ได้

โดยไอเทมวัตถุดิบชิ้นแรกให้ไปรับเควสที่ NPC พารอค ที่แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ และรับเควส การสำรวจพื้นที่

NPC พารอค จะให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์รอบๆ แผนที่ ซาคานเดีย 5 ตัว

และก็จะให้ไปกำจัดมอนสเตอร์รอบๆ แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์ 5 ตัว

และก็จะให้ไปกำจัดมอนสเตอร์ต่อที่รอบๆ แผนที่ วินด์วัลเลย์

และก็จะให้ไปกับจัดมอนสเตอร์ต่อที่รอบๆ แผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า

และเมื่อกำจัดครบหมดแล้วให้กลับไปหา NPC พารอค ที่แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

NPC พารอค ก็จะให้ไปหา NPC เพซิลอส ที่แผนที่ รูอินส์ออฟดราโคเนี่ยน

และ NPC เพซิลอส ก็จะให้กลับไปหา NPC พารอค ที่แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

เพียงเท่านี้เราก็ได้ชิ้นส่วนชิ้นที่ 1 มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ไปรับเควสชิ้นส่วนชิ้นที่ 2 กับ NPC อิลลูมินัส ในแผนที่ วินด์วัลเลย์ หัวข้อเควส “คำขอร้องของเอลฟ์ระดับสูง”

โดย NPC อิลลูมินัส จะให้ไปหาไอเทมเควส ดอกไม้ไฟวิญญาณ 25 ชิ้น จากมอนสเตอร์สแวมป์แคทเชอร์ ในแผนที่ บึงต้นไม้ผีสิง

เมื่อเก็บครบแล้วให้นำกลับไปให้กับ NPC อิลลูมินัส ในแผนที่ วินด์วัลเลย์

และเมื่อคุยกับ NPC อิลลูมินัส อีกรอบนึงแล้ว อิลลูมินัส จะให้ไปหาไอเทมเควส พลังแห่งลม จากมอนสเตอร์บาซิก์ลิสถ้ำ ในแผนที่ วินด์วัลเลย์ถ้ำชั้นที่ 1F

เมื่อเก็บครบแล้วให้นำกลับไปให้กับ NPC อิลลูมินัส ในแผนที่ วินด์วัลเลย์

และเมื่อคุยกับ NPC อิลลูมินัส อีกรอบนึงแล้ว อิลลูมินัส จะให้ไปหา NPC ลิเบอร์ท ในแผนที่ ซาคานเดีย

และ NPC ลิเบอร์ท ก็จะให้นำเอกสารไปส่งให้กับ NPC อิลลูมินัส ในแผนที่ วินด์วัลเลย์

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนไอเทมเพื่อใช้สำหรับหลอมชิ้นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และไอเทมชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องทำเควสเพื่อให้ได้มานั้น จะต้องไปหา NPC ดูบาซันทา เพื่อรับเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลับ ในแผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

NPC ดูบาซันทา จะให้ไปหา NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ ทารินทูซ

NPC โพนคอร์มิต้า ก็จะให้ไปเก็บไอเทม อัญมณีสีดำ จากมอนสเตอร์ทารันทูลาดำ ในแผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า

เมื่อเก็บครบแล้วให้กลับไปหา NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ ทารินทูซ

และเมื่อคุยกับ NPC โพนคอร์มิต้า อีกรอบนึงแล้ว โพนคอร์มิต้า จะให้ไปหากล่อง ในแผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า

หลังจากที่เราเก็บของจากในกล่องมาได้แล้วให้กลับไปหา NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ ทารินทูซ

และเมื่อคุยกับ NPC โพนคอร์มิต้า อีกรอบนึงแล้ว โพนคอร์มิต้า จะให้ไปหา NPC ลูน่า ในแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

และ NPC ลูน่า ก็จะให้กลับไปหา NPC โพนคอร์มิต้า ในแผนที่ ทารินทูซ อีกครั้งนึง

และเมื่อเราส่งเควสเสร็จเราก็จะได้ไอเทมครบทั้งหมด พร้อมที่จะหลอมไอเทมเควสเพื่อที่จะเปลี่ยนคลาสแล้วนั่นเอง

หลังจากที่ได้ไอเทมครบทั้งหมดแล้วให้เราหลอมไอเทมเควสที่ชื่อว่า คทาของวอร์ล๊อค เพื่อที่จะนำไปส่งให้กับ NPC พารอค ในแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

และเมื่อเราคราฟไอเทมเสร็จแล้วให้กลับไปหา NPC พารอค ในแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

เพียงเท่านี้เราก็จะกลายเป็น คลาส 3 ของเมจ วอร์ล็อค แล้ว