เควสเปลี่ยนอาชีพคลาส 3 ของไฟเตอร์ : กลาดิเอเตอร์

เควสเปลี่ยนคลาส 3 ของไฟท์เตอร์ กลาดิเอเตอร์

เงื่อนไข : ตัวละครไฟท์เตอร์ตั้งแต่เลเวล 70 ขึ้นไปที่เปลี่ยนเป็นคลาส 2 แล้ว และต้องเป็นเผ่ามนุษย์เท่านั้น
เมื่อเพื่อนๆ เลเวล 70 แล้วให้ไปหา NPC ลีเอน ในแผนที่ เกทออฟอัลเคอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 3] ไฟท์เตอร์ - กลาดิเอเตอร์

และ NPC ลีเอน ก็จะให้ไปหา NPC พามาซาทรอน ในแผนที่ ค่ายซาคานเดีย

ซึ่ง NPC พามาซาทรอน ก็จะให้เราสร้างไอเทมเควสที่ชื่อว่า เกราะของนักสู้ดาบ แต่ว่าเราต้องไปหาไอเทมเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถคราฟไอเทมเควส เกราะของนักสู้ดาบ ได้

โดยไอเทมวัตถุดิบชิ้นแรกให้ไปรับเควสที่ NPC พารอค ที่แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ และรับเควส การสำรวจพื้นที่

NPC พารอค จะให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์รอบๆ แผนที่ ซาคานเดีย 5 ตัว

และก็จะให้ไปกำจัดมอนสเตอร์รอบๆ แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์ 5 ตัว

และก็จะให้ไปกำจัดมอนสเตอร์ต่อที่รอบๆ แผนที่ วินด์วัลเลย์

และก็จะให้ไปกับจัดมอนสเตอร์ต่อที่รอบๆ แผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า

และเมื่อกำจัดครบหมดแล้วให้กลับไปหา NPC พารอค ที่แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

NPC พารอค ก็จะให้ไปหา NPC เพซิลอส ที่แผนที่ รูอินส์ออฟดราโคเนี่ยน

และ NPC เพซิลอส ก็จะให้กลับไปหา NPC พารอค ที่แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

เพียงเท่านี้เราก็ได้ชิ้นส่วนชิ้นที่ 1 มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ไปรับเควสชิ้นส่วนที่ 2 กับ NPC พามาซาทรอน ซึ่งจะอยู่ที่แผนที่ ค่ายซาคานเดีย

โดยเควสจะให้ไปหา NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

และ NPC ฮีโรเม็ค ก็จะให้ไปกำจัดมอนสเตอร์ กับตันลิซาร์ด และนำกระดูกของมนุษย์กิ้งก่า 15 ชิ้น และกำจัดนอลแห่งความมืด และนำหินศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืด 15 ชิ้น และนำกลับไปให้กับ NPC ฮีโรเม็ค

 

เมื่อกลับไปส่งเควสแล้ว ฮีโรเม็คก็จะให้ไปกำจัด ภาพหลอนของเคียร์ร่า 3 ตัว ที่แผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า

 

และเมื่อทำเควสสำเร็จก็ให้กลับไปส่งเควสที่ NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

และ NPC ฮีโรเม็คก็จะให้ไปกำจัด ราชินีลาเมียร์ 30 ตัว ที่แผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า

 

และเมื่อกำจัดครบ 30 ตัวแล้วเควสก็จะให้ไปหาไอเทมในแผนที่ ถ้ำเคียร์ร่า 3 จุด ตามนี้ และหน้าตาของกล่อง

 

และเมื่อไปหากล่องครบ 3 กล่อง ก็ให้กลับไปหา NPC ฮีโรเม็ค ที่แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

และก็ให้กลับไปหา NPC พามาซาทรอน ที่แผนที่ ค่ายซาคานเดีย

และเมื่อเราส่งเควสเสร็จเราก็จะได้ไอเทมชิ้นที่ 2 แล้ว และไอเทมชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องทำเควสเพื่อให้ได้มานั้น จะต้องไปหา NPC เอเลนชาร์ ในแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

และ NPC เอเลนชาร์ ก็จะให้ไปหา NPC บัคมา ในแผนที่ ทางเข้าวินด์วัลเลย์

เมื่อรับเควสแล้ว NPC บัคมา ก็จะให้ไปกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ยักษ์เขียวที่อาศัยอยู่ในแผนที่ วินด์วัลเลย์ถ้ำชั้นที่ 1F โดยเหล่ามอนสเตอร์ยักษ์เขียวจะดรอปไอเทมเควส 4 ชิ้น โดยให้เก็บอย่างละ 5 ชิ้น

ซึ่งเมื่อเก็บครบหมดแล้วให้กลับไปหา NPC บัคมา ในแผนที่ ทางเข้าวินด์วัลเลย์

เมื่อส่งเควสเสร็จแล้ว NPC บัคมา ก็จะให้ไปกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ทรอลที่อยู่ในแผนที่ วินด์วัลเลย์ถ้ำชั้นที่ 1F และเก็บรวบรวมไอเทมเควสรายชื่อ 25 ชิ้น

เมื่อเก็บครบ 25 ชิ้นแล้ว ก็นำกลับไปให้กับ NPC บัคมา ในแผนที่ ทางเข้าวินด์วัลเลย์

และ NPC บัคมา ก็จะให้ไปรับรางวัลจาก NPC เอเลนชาร์ ในแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

และเมื่อเราส่งเควสเสร็จเราก็จะได้ไอเทมครบทั้งหมด พร้อมที่จะหลอมไอเทมเควสเพื่อที่จะเปลี่ยนคลาสแล้วนั่นเอง

หลังจากที่ได้ไอเทมครบทั้งหมดแล้วให้เราหลอมไอเทมเควสที่ชื่อว่า เกราะของนักสู้ดาบ เพื่อที่จะนำไปส่งให้กับ NPC ลีเอน ที่แผนที่ เกทออฟอัลเคอร์

และเมื่อเราคราฟไอเทมเสร็จแล้วให้กลับไปหา NPC ลีเอน ที่แผนที่ เกทออฟอัลเคอร์

เพียงเท่านี้เราก็จะกลายเป็น คลาส 3 ของไฟท์เตอร์ กลาดิเอเตอร์ แล้ว