Download

ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเกม (อัปเดตวันที่ 29 เมษายน 2563)


ดาวน์โหลด Manual Patch (อัปเดตวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

ส่วนสนับสนุนต่างๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้

    

Visual Studio 2015, 2017 and 2019

(แบ่งเป็น 2 เวอร์ชั่น สำหรับผู้ที่ใช้ Windows แบบ 32bit และแบบ 64bit)

ดาวน์โหลด vcredist แบบ 32 Bit คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด vcredist แบบ 64 Bit คลิกที่นี่

 

หากพบปัญหาจากการติดตั้งและตัวเกม สามารถอ่านวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้ที่ Q&A

หากพบปัญหาจากระบบ Easy Anti Cheat (EAC) สามารถอ่านวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ขั้นตอนการดาวน์โหลด และติดตั้งเกม
ความต้องการของระบบที่แนะนำ